Bệnh viện Giao Thông Vận Tải – Xã Vĩnh Hiệp – Nha Trang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Unnamed Road, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3890 079
Trang web
Tọa độ 12.255.855.799.999.900, 10.915.087.009.999.900

 


Giờ làm việc của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải - Xã Vĩnh Hiệp như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Bệnh viện Giao Thông Vận Tải - Xã Vĩnh Hiệp có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Giao Thông Vận Tải – Xã Vĩnh Hiệp là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Phước Đông - Phước Đông