Cơ Sở Nhôm – Inox – Sắt Kim Hoa – Trung Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Gang Thép, Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0208 3835 401
Trang web
Tọa độ 21.544.746.699.999.900, 1.058.706.897

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Kỹ Nghệ Sắt Hoàng Hiếu - Cam Thuận