công ty sản xuất văn phòng phẩm – Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 158 Đường Kênh Mười Chín Tháng Năm, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72055, Việt Nam
Số điện thoại 096 808 00 06
Trang web https://sangha.vn/van-phong-pham.html
Tọa độ 10.811.967.899.999.900, 1.066.176.447

 


Địa chỉ công ty sản xuất văn phòng phẩm ở đâu?

158 Đường Kênh Mười Chín Tháng Năm, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 72055, Việt Nam

Giờ làm việc của công ty sản xuất văn phòng phẩm như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

công ty sản xuất văn phòng phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của công ty sản xuất văn phòng phẩm là: https://sangha.vn/van-phong-pham.html

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho Truyện Huế - Thuận Hoà