Công ty TNHH Hoá chất TK – TK Chemical Co., LTD – An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô CN 27.3, KCN Thuận Thành II, xã, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3903 135
Trang web http://tkchemical.com.vn/
Tọa độ 21.059.046.799.999.900, 10.611.137.049.999.900

 


Hình ảnh tham khảo