Cửa Hàng Đá Ốp Lát Sơn Phượng – Thành phố Hạ Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 496 Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 416 65 71
Trang web
Tọa độ 2.096.369, 1.070.975

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Sắt Thép - Cơ Khí Duy Hoài - P. Tân Sơn