Cửa Hàng VLXD – Phạm Hồng Thái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48, Tam Bạc, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0336 141 890
Trang web
Tọa độ 2.085.735, 10.667.348.609.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD ở đâu?

48, Tam Bạc, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Cửa Hàng VLXD có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Hiếu Thành - TT. Long Thành