Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Đồng Tháp – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Đ. 30 Tháng 4, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3852 773
Trang web https://dongthap.dms.gov.vn/
Tọa độ 10.462.777.599.999.900, 105.629.475

 


Địa chỉ Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Đồng Tháp ở đâu?

60 Đ. 30 Tháng 4, Phường 5, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Đồng Tháp như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Đồng Tháp có website không?

Địa chỉ trang web của Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Đồng Tháp là: https://dongthap.dms.gov.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk - Tân An