Dạ Thảo Spa Đà Nẵng 2 – Chuyên Trị Nhức Mỏi – Hoà Cường Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 207 Huy Cận, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2479 666
Trang web https://www.facebook.com/trilieuduongsinhdongytaidanang/
Tọa độ 160.326.095, 1.082.150.046

 


Địa chỉ Dạ Thảo Spa Đà Nẵng 2 - Chuyên Trị Nhức Mỏi ở đâu?

207 Huy Cận, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Dạ Thảo Spa Đà Nẵng 2 - Chuyên Trị Nhức Mỏi như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Dạ Thảo Spa Đà Nẵng 2 - Chuyên Trị Nhức Mỏi có website không?

Địa chỉ trang web của Dạ Thảo Spa Đà Nẵng 2 – Chuyên Trị Nhức Mỏi là: https://www.facebook.com/trilieuduongsinhdongytaidanang/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hương Spa - Phú Nhuận