Đại Lý Bia Phương Béo – Kim Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 394 Ngô Quyền, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 097 756 54 84
Trang web
Tọa độ 224.824.943, 10.397.906.479.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổng Kho Gia Dụng Gia Lai - Pleiku