Đại Lý Bưu Điện – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6281 725
Trang web
Tọa độ 103.584.367, 1.070.908.599

 


Địa chỉ Đại Lý Bưu Điện ở đâu?

53 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Đại Lý Bưu Điện có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Bưu Điện là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Long Định - Ấp 1