Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Hoàng Diệu – Hoàng Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R8WH+GM4, Thôn Đại Tỉnh, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3718 680
Trang web
Tọa độ 208.462.735, 1.063.292.132

 


Địa chỉ Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Hoàng Diệu ở đâu?

R8WH+GM4, Thôn Đại Tỉnh, Xã Hoàng Diệu, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương, Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Hoàng Diệu có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Hoàng Diệu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu Cục 3 Liên Bảo - Định Trung