Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone – TT. Tiên Lãng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 2 Khu 7, TT. Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3943 088
Trang web https://vnpthaiphong.vn/
Tọa độ 207.253.328, 1.065.529.694

 


Địa chỉ Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone ở đâu?

Số 2 Khu 7, TT. Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[07:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone là: https://vnpthaiphong.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm VT Phú Bài VNPT Thừa Thiên Huế - An Đông