Điểm Giao Dịch Số 3 – Vnpt Yên Bái – P.Nguyễn Thái Học

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57 Lê Hồng Phong, P.Nguyễn Thái Học, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3851 010
Trang web
Tọa độ 217.144.789, 1.048.772.273

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng KHTC Doanh nghiệp - Vinaphone Bắc Ninh - Vũ Ninh