Đo đạc Trà Vinh – Bình Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 QL53, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 098 708 47 48
Trang web
Tọa độ 9.958.843.199.999.990, 1.062.457.357

 


Địa chỉ Đo đạc Trà Vinh ở đâu?

19 QL53, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đo đạc Trà Vinh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Đo đạc Trà Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của Đo đạc Trà Vinh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thiệu An - P.Vĩnh Quang