EX Villa Hotel Dalat – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6B Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3872 872
Trang web https://www.facebook.com/exvilladalat
Tọa độ 11.925.351, 108.444.924

 


Địa chỉ EX Villa Hotel Dalat ở đâu?

6B Đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

EX Villa Hotel Dalat có website không?

Địa chỉ trang web của EX Villa Hotel Dalat là: https://www.facebook.com/exvilladalat

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ca Phe Phường - Thành phố Thái Nguyên