Khách sạn Hoài Thu – Nhơn Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 656 Hùng Vương, Nhơn Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 000082, Việt Nam
Số điện thoại 093 503 90 66
Trang web
Tọa độ 13.795.524.799.999.900, 1.091.831.861

 


Địa chỉ Khách sạn Hoài Thu ở đâu?

656 Hùng Vương, Nhơn Phú, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 000082, Việt Nam

Khách sạn Hoài Thu có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoài Thu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  khách sạn Khánh Hà - Phước Hải