Khách sạn Phương Hoa – Định Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8HFW+HRJ, Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 096 684 05 04
Trang web
Tọa độ 21.323.954.099.999.900, 1.055.970.196

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Trí Tâm - Công ty TNHH MTV Trí Tâm Group - TT. Bến Lức