Mua vải tồn kho – Hiệp Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Đường số 21, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 251 89 39
Trang web http://muavaitonkho.com/
Tọa độ 108.273.493, 1.067.249.318

 


Địa chỉ Mua vải tồn kho ở đâu?

39 Đường số 21, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Mua vải tồn kho như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00]

Mua vải tồn kho có website không?

Địa chỉ trang web của Mua vải tồn kho là: http://muavaitonkho.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viet Thinh Garment Joint Stock Co. - Street