Nhà của Mèo – Meo’s House – Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0387 990 752
Trang web http://www.facebook.com/bietthuchothuenguyencan/
Tọa độ 11.949.691.999.999.900, 1.084.934.663

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ Phượng Hồng - Phường 1