Nhà hàng Nghiêm Phương – Tân Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9FW7+F7V, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 098 811 88 09
Trang web
Tọa độ 223.962.398, 10.346.317.979.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh Cuốn Thịnh - Trần Hưng Đạo