Nhà hàng Phương Quỳnh – Ba Đồn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 945 70 75
Trang web
Tọa độ 177.530.191, 10.641.903.649.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Phương Quỳnh ở đâu?

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Phương Quỳnh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà hàng Phương Quỳnh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Phương Quỳnh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Hoa Viên - P. Phú Khánh