Nhà Thờ Tin lành Đà Nẵng – Tân Chính

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 190 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3823 791
Trang web
Tọa độ 160.712.717, 1.082.131.282

 


Địa chỉ Nhà Thờ Tin lành Đà Nẵng ở đâu?

190 Ông Ích Khiêm, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Tin lành Đà Nẵng như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-10:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[19:30-20:30], Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Nhà Thờ Tin lành Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Thờ Tin lành Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hội thánh Lời Sự Sống tại Thái Nguyên - Ngọc Lâm