Nhà Trọ Thuê Tháng – P.Vĩnh Quang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1026 Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 985 85 30
Trang web
Tọa độ 10.038.662, 1.050.818.173

 


Địa chỉ Nhà Trọ Thuê Tháng ở đâu?

1026 Mạc Cửu, P.Vĩnh Quang, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Nhà Trọ Thuê Tháng có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Trọ Thuê Tháng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Trọ An Khang - TT. Mỹ An