Núi Việt – Yên Bái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ bản Phiêng 2, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái, 324700, Việt Nam
Số điện thoại 096 461 74 89
Trang web http://nuiviet.blogspot.com/
Tọa độ 21.571.407, 104.585.866

 


Địa chỉ Núi Việt ở đâu?

bản Phiêng 2, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái, 324700, Việt Nam

Giờ làm việc của Núi Việt như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Núi Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Núi Việt là: http://nuiviet.blogspot.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ô mai Hồng Lam Tô Hiệu - Cầu Đất