Q’ HOMESTAY GARDEN VILLA – P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 06 Nguyễn Bính, P, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0766 771 509
Trang web https://qhomestay.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 164.679.771, 1.076.016.231

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hanoi Tirant Hotel - Hàng Bạc