Quán cơm sơn béo – tổ 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đ. 3-2, tổ 1, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 098 983 95 99
Trang web
Tọa độ 21.323.291.899.999.900, 1.039.192.667

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Huỳnh Như Cafe - Phường 7