Starbucks IPH – Dịch Vọng Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3795 4278
Trang web http://www.starbucks.vn/
Tọa độ 210.362.397, 1.057.819.468

 


Địa chỉ Starbucks IPH ở đâu?

241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Starbucks IPH như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Starbucks IPH có website không?

Địa chỉ trang web của Starbucks IPH là: http://www.starbucks.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MỘC lab - P. Mộ Lao