Trà Sữa Houjicha Phan Trung – Tân Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 248 Đ. Phan Trung, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam
Số điện thoại 094 642 01 39
Trang web https://www.foody.vn/dong-nai/houjicha-tra-sua-nhat
Tọa độ 109.593.864, 10.684.380.209.999.900

 


Địa chỉ Trà Sữa Houjicha Phan Trung ở đâu?

248 Đ. Phan Trung, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 810000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Houjicha Phan Trung như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  POZAA TEA THÀNH PHỐ HÒA BÌNH - Phư Lâm