Trà sữa Xin Cha Thuận Thành – Song Hồ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Siêu Loại, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 475 86 55
Trang web https://www.facebook.com/Tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa-Xin-Cha-Thu%E1%BA%ADn-Th%C3%A0nh-348480605930798/
Tọa độ 210.504.081, 10.608.958.779.999.900

 


Địa chỉ Trà sữa Xin Cha Thuận Thành ở đâu?

8 Siêu Loại, Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Xin Cha Thuận Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-23:00], Chủ Nhật:[08:30-23:00], Thứ Hai:[08:30-23:00], Thứ Ba:[08:30-23:00], Thứ Tư:[08:30-23:00], Thứ Năm:[08:30-23:00], Thứ Sáu:[08:30-23:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán cà phê Tích Tắc - P. Đáp Cầu