Trung tâm đào tạo Toidayhoc: Vừa học – vừa làm – vừa nhận lương – Hải Châu 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu 42 đường 3 tháng 2, 58 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 420 02 44
Trang web https://edu.toidayhoc.com/
Tọa độ 160.745.664, 10.822.385

 


Địa chỉ Trung tâm đào tạo Toidayhoc: Vừa học - vừa làm - vừa nhận lương ở đâu?

31 Đường Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu 42 đường 3 tháng 2, 58 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm đào tạo Toidayhoc: Vừa học - vừa làm - vừa nhận lương như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-15:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Trung tâm đào tạo Toidayhoc: Vừa học - vừa làm - vừa nhận lương có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm đào tạo Toidayhoc: Vừa học – vừa làm – vừa nhận lương là: https://edu.toidayhoc.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo PLC ATVN - Đức Giang