Trung Tâm Dạy Nghề Việt Đức – Phường Trần Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10, Xương Giang, Phường Trần Phú, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3829 868
Trang web
Tọa độ 21.278.319.699.999.900, 106.191.425

 


Địa chỉ Trung Tâm Dạy Nghề Việt Đức ở đâu?

10, Xương Giang, Phường Trần Phú, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Phường Trần Phú, Bắc Giang, Việt Nam

Trung Tâm Dạy Nghề Việt Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Dạy Nghề Việt Đức là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lớp Học Bóng Rổ Tại Hà Nội - Nhân Chính