Trung tâm tp Phúc Yên – Nam Viên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7P99+GV7, Nguyễn Tất Thành, Nam Viên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0888 861 694
Trang web
Tọa độ 21.268.793.799.999.900, 1.057.196.579

 


Địa chỉ Trung tâm tp Phúc Yên ở đâu?

7P99+GV7, Nguyễn Tất Thành, Nam Viên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm tp Phúc Yên như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Trung tâm tp Phúc Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm tp Phúc Yên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bình Phước - Tân Bình