UBND phường Hoà Lợi – Hoà Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 353 Nguyễn Văn Thành, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3560 367
Trang web
Tọa độ 11.101.654.199.999.900, 1.066.632.386

 


Địa chỉ UBND phường Hoà Lợi ở đâu?

353 Nguyễn Văn Thành, Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND phường Hoà Lợi như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

UBND phường Hoà Lợi có website không?

Địa chỉ trang web của UBND phường Hoà Lợi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Cục Hải Quan Nam Định - Lộc Vượng