Umi house Quy Nhơn – Phường Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam
Số điện thoại 0855 666 769
Trang web http://umihouse.com/
Tọa độ 13.771.700.099.999.900, 10.923.049.979.999.900

 


Địa chỉ Umi house Quy Nhơn ở đâu?

34 Trần Cao Vân, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 55000, Việt Nam

Umi house Quy Nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Umi house Quy Nhơn là: http://umihouse.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Homestay Thái An - TT. Phú Long