Văn Phòng Giao Dịch Thực Phẩm Sạch Chín Mùi – Đông Hải 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 371 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 270 47 16
Trang web
Tọa độ 208.504.169, 106.718.632

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang Trại Nấm CNV - Xuân Hoà