VĂN PHÒNG PHẨM THANH HÀ – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 P. Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 351 98 70
Trang web http://vanphongphamthanhha.com/
Tọa độ 21.009.233.599.999.900, 10.582.498.249.999.900

 


Địa chỉ VĂN PHÒNG PHẨM THANH HÀ ở đâu?

136 P. Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của VĂN PHÒNG PHẨM THANH HÀ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

VĂN PHÒNG PHẨM THANH HÀ có website không?

Địa chỉ trang web của VĂN PHÒNG PHẨM THANH HÀ là: http://vanphongphamthanhha.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn phòng phẩm Dũng Hằng - Điềm Thụy