Vân Sơn Garden Hotel – Hòa Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2GJ9+GPX, Thôn, Hòa Lạc, Bình Yên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 327 34 47
Trang web https://www.facebook.com/vansongarden
Tọa độ 210.313.682, 1.055.193.627

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  HALLA HOTEL - Bắc Ninh