VLXD-TTNT THANH DANH – Cây Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT927, Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 754 33 78
Trang web http://vlxd-ttnt-thanh-danh.business.site/
Tọa độ 97.850.659, 1.057.526.673

 


Địa chỉ VLXD-TTNT THANH DANH ở đâu?

ĐT927, Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của VLXD-TTNT THANH DANH như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

VLXD-TTNT THANH DANH có website không?

Địa chỉ trang web của VLXD-TTNT THANH DANH là: http://vlxd-ttnt-thanh-danh.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Tưởng Hằng - Quốc Tuấn