VNPT Trung Tâm Viễn Thông Tân Hiệp – Tân Hịêp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Phố B, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3834 199
Trang web https://trung-tam-vien-thong-tan.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 10.115.050.499.999.900, 1.052.835.977

 


Địa chỉ VNPT Trung Tâm Viễn Thông Tân Hiệp ở đâu?

Khu Phố B, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của VNPT Trung Tâm Viễn Thông Tân Hiệp như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TTVTKV3 -VNPT quảng ngãi - P