Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O – Mễ Trì Hạ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tầng 5, Tháp CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3785 6926
Trang web http://ceos.vn/
Tọa độ 2.101.581, 1.057.827.818

 


Địa chỉ Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O ở đâu?

Tầng 5, Tháp CEO, Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O là: http://ceos.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Vạn Sự - Khu Phố 5