Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế – Đông Thái

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 203, Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, Đông Thái, An Biên, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 850 70 55
Trang web
Tọa độ 9.773.998.599.999.990, 10.501.590.879.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế ở đâu?

203, Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang, Đông Thái, An Biên, Kiên Giang, Việt Nam

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Tư Nhân Phi Phụng - Mỹ Long