Trung tâm Y tế huyện Yên Thế – Phồn Xương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F4FJ+XW6, TL292, Phồn Xương, Yên Thế, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3876 267
Trang web http://trungtamytehuyenyenthe.vn/
Tọa độ 214.749.053, 1.061.322.534

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng Hương Sen - P. Phan Thiết