Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Eximbank – Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 346 Đ. Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3975 0671
Trang web https://www.eximbank.com.vn/
Tọa độ 107.773.711, 1.066.463.216

 


Địa chỉ Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Eximbank ở đâu?

346 Đ. Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Eximbank như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Eximbank có website không?

Địa chỉ trang web của Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank Eximbank là: https://www.eximbank.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TECHCOMBANK Nghệ An - Thành phố Vinh