Công Ty Cổ Phần Sevina – Trà Nóc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4P26+X29, Khu Cong Nghiep Tra Noc, Trà An, Can Tho, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3744 950
Trang web
Tọa độ 101.024.167, 10.571.009.389.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Sevina ở đâu?

4P26+X29, Khu Cong Nghiep Tra Noc, Trà An, Can Tho, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sevina có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Cổ Phần Sevina là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH phần mềm Phương Chi - Ba Đình