Công ty CP Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Container Bắc Ninh – Khắc Niệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ AH1, Khắc Niệm, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 430 21 32
Trang web http://containerbacninh.com/
Tọa độ 21.159.021, 106.066.671

 


Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Máy Tính Minh Chung - Tầng 4, 07 Quang Trung