Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mạnh Cường Hải Phòng – An Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Trung Thanh Lang, An Lão, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 861 14 48
Trang web
Tọa độ 207.527.634, 1.066.127.499

 


Giờ làm việc của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mạnh Cường Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mạnh Cường Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Mạnh Cường Hải Phòng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy cơ khí Tài - Phú Hoà