Cửa Hàng ĐẶC SẢN PHÚ YÊN _ LÝ DƯƠNG – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156 Lê Lợi, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 494 77 22
Trang web
Tọa độ 130.891.866, 1.093.074.149

 


Địa chỉ Cửa Hàng ĐẶC SẢN PHÚ YÊN _ LÝ DƯƠNG ở đâu?

156 Lê Lợi, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng ĐẶC SẢN PHÚ YÊN _ LÝ DƯƠNG như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Cửa Hàng ĐẶC SẢN PHÚ YÊN _ LÝ DƯƠNG có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng ĐẶC SẢN PHÚ YÊN _ LÝ DƯƠNG là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng tạp hóa Dung Dũng, Hiền Hạnh, Huyên Hồng - Bảo Sơn