Cửa Hàng VLXD Phượng – Phước nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ, QL1A, Phước nam, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0259 3864 830
Trang web https://www.facebook.com/BDSBienNinhThuan
Tọa độ 11.498.268.099.999.900, 10.891.309.009.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Phượng ở đâu?

Đ, QL1A, Phước nam, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Phượng như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-17:00], Thứ Bảy:[06:30-17:00], Chủ Nhật:[06:30-17:00], Thứ Hai:[06:30-17:00], Thứ Ba:[06:30-17:00], Thứ Tư:[06:30-17:00], Thứ Năm:[06:30-17:00]

Cửa Hàng VLXD Phượng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Phượng là: https://www.facebook.com/BDSBienNinhThuan

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Quốc Đạt - Kiến Thành