Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Trần Tâm – Xuân Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11A1, Đường 30 Tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3829 154
Trang web
Tọa độ 100.266.352, 1.057.760.806

 


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Trần Tâm ở đâu?

11A1, Đường 30 Tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Trần Tâm có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Trần Tâm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đtdđ Phone - Phú Hoà