Ngọc Tư Bảy Bộ – Bánh Pía Tân Huê Viên – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Tháp Mười, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3874 110
Trang web
Tọa độ 10.453.873.999.999.900, 1.056.364.182

 


Địa chỉ Ngọc Tư Bảy Bộ - Bánh Pía Tân Huê Viên ở đâu?

10 Tháp Mười, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Tư Bảy Bộ - Bánh Pía Tân Huê Viên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Ngọc Tư Bảy Bộ - Bánh Pía Tân Huê Viên có website không?

Địa chỉ trang web của Ngọc Tư Bảy Bộ – Bánh Pía Tân Huê Viên là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VinMart+ - Hoàng Văn Thụ